What we do
Informations
Web Links

สาระน่ารู้
การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีเพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

การเรียกลิฟต์

กดปุ่มขึ้นหรือลงที่ปุ่มกดหน้าชั้นเพียงปุ่มเดียว และครั้งเดียว ถ้าต้องการขึ้นให้กดปุ่ม “ขึ้น” ถ้าต้องการลงให้กดปุ่ม “ลง” การกดปุ่มเรียกลิฟต์ซ้ำหลายๆ ครั้ง ไม่ช่วยให้ลิฟต์มารับท่านรวดเร็วขึ้น แต่กลับจะทำให้ปุ่มกดเรียกลิฟต์มีอายุการใช้งานสั้นลงอีกต่างหาก การกดปุ่มเรียกลิฟต์ทั้ง 2 ปุ่ม (ขึ้น-ลง) จะทำให้ลิฟต์บริการท่านและผู้โดยสารคนอื่นๆช้าลง หลังจากกดเรียกลิฟต์เรียบร้อยแล้วให้คอยดูหรือฟังสัญญาณเสียงแจ้งว่าลิฟต์วิ่งมารับท่านแล้ว
กดปุ่มชั้นจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไป
เมื่อท่านเข้าไปในห้องโดยสารแล้ว กดปุ่มหมายเลขชั้นที่ท่านต้องการจะไป แล้วถอยหลังมายืนด้านในของห้องโดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารคนอื่นๆ สามารถเข้าออกจากลิฟต์ได้โดยสะดวก ถ้าท่านต้องการให้ประตูเปิดนานกว่าปกติ ให้กดปุ่ม “Door Open” ค้าง
อย่าชนประตู
ถ้าประตูเกือบปิดสนิทแล้วขณะที่ท่านกำลังจะเข้าลิฟต์ ให้ถอยออกมาแล้วกดปุ่มเรียกลิฟต์ เพื่อเรียกลิฟต์ตัวอื่น การใช้มือ เท้า หรือวัตถุอื่นๆ เช่น ร่ม เพื่อหยุดการปิดประตูของลิฟต์ อาจเป็นสาเหตุให้ตัวท่านได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้อุปกรณ์บางอย่างชำรุดเสียหาย
สังเกตระดับชั้นก่อนเข้าหรือออกจากห้องโดยสาร
ถึงแม้ว่าลิฟต์ในปัจจุบันนี้ถูกออกแบบให้จอดระดับชั้นใกล้เคียงกับระดับพื้นของอาคารมาก แต่อย่างไรก็ตามการทำงานที่ผิดพลาดอาจเป็นสาเหตุให้ระดับชั้นในการจอดชั้นเพี้ยนไป ดังนั้น อย่าก้าวหรือออกจากลิฟต์ โดยไม่สังเกตระดับพื้นห้องโดยสารก่อน และถ้าท่านสังเกตุเห็นระดับชั้นในการจอดของลิฟต์ผิดเพี้ยนไป ควรแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาเข้ามาทำการดูแลแก้ไขต่อไป
การออกจากลิฟต์อย่างถูกต้อง
เมื่อลิฟต์จอดเสมอชั้นและประตูเปิดออกแล้ว ก็ให้ผู้โดยสารที่ต้องการออกจากลิฟต์ออกไปโดยผู้โดยสารที่อยู่ใกล้ประตูควรจะออกก่อน โดยไม่ต้องเกี่ยงกันว่าเพศใดหรือวัยใดควรออกก่อนหรือหลัง

มารยาทในการใช้ลิฟต์ร่วมกัน

ตัวอย่างของมารยาทที่ช่วยในการใช้ลิฟต์เป็นไปอย่างรวดเร็ว และน่ารื่นรมย์ สำหรับสมาชิกร่วมโดยสารในลิฟต์

ห้ามเด็กกดปุ่มในลิฟต์เล่น เพราะจะเป็นการเสียเวลา สำหรับผู้ร่วมโดยสารทุกท่าน
การสูบบุหรี่ที่จะเป็นการรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นๆ ดังนั้น ควรดับบุหรี่ก่อนเข้าไปในลิฟต์ทุกครั้ง
อย่าทำให้ผู้โดยสารท่านอื่นๆ เสียเวลาโดยการขัดจังหวะการปิดประตูลิฟต์ เพื่อพูดคุยกับผู้อยู่นอกลิฟต์
ถ้าลิฟต์จอดก่อนชั้นที่เราต้องการจะออก ให้เขยิบไปด้านข้าง เพื่อให้ผู้โดยสารท่านอื่นๆ เข้าหรือออกจากลิฟต์ได้รวดเร็วและปลอดภัย
ก่อนที่ผู้โดยสารจะเดินเข้าไปใช้บริการ ควรให้ผู้โดยสารที่อยู่ภายในลิฟต์เดินออกมาก่อนทุกครั้ง

การใช้ลิฟต์ร่วมกันในภาวะฉุกเฉิน
สภาวะฉุกเฉินต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้กับลิฟต์ เช่น กระแสไฟฟ้าดับ ไฟไหม้ หรืออื่นๆ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ควบคุมสติไม่ให้ตื่นตระหนกตกใจ และปฏิบัติดังนี้
กรณี 1 : ลิฟต์ค้างระหว่างชั้น
ควบคุมสติ และกดปุ่ม Emergency Call บนแผงปุ่มกดภายในตัวลิฟต์
คอยการช่วยเหลือ
ใช้ Intercom ในการติดต่อกับผู้ให้ความช่วยเหลือภายนอก
อย่าพยามยามปีนออกจากลิฟต์ โดยปราศจากการช่วยเหลือจากผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในการช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในลิฟต์
กรณี 2 : เกิดไฟไหม้หรือกระแสไฟฟ้าดับ
ควรจะใช้บันไดในการออกจากอาคาร
หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์
ไฟไหม้สามารถทำให้มีปัญหาต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับลิฟต์
พนักงานดับเพลิงอาจมีความจำเป็นต้องใช้ลิฟต์
กรณี 3 : ท่านติดอยู่ในลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้
ไม่ต้องตกใจเพราะลิฟต์สมัยใหม่ถูกออกแบบให้วิ่งไปยังชั้นหนีไฟโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งว่าไฟไหม้
รีบออกจากลิฟต์ทันที เมื่อลิฟต์จอดที่ชั้นหนีไฟ

 

When You Use The Lift
We all depend on lifts. They are serviced regularly and tested every year. However, they can break down if ill treated. So, please use them with care.

Press the "Door Open" button to open the lift door. Do not kick it or force it back as it is closing. While in a lift do not jump about, lean against the lift door, or place your hands on it. Objects in the door groove will stop the lift from working properly. Remove them if you see any. Do not wedge the lift door open, or jam the buttons with chewing gum or match sticks.

Keep the lift clean and litter free. Do not leave bulky refuse in the lift. Keep the lift dry. It will not work if its mechanism is affected by water or urine. Put out your cigarette butt in the litter bin before entering the lift. Report any misuse of the lift to the Town Council or the Police.

 

Do not panic. Press the alarm button. Do not try to force the door open. Wait for the rescue team to arrive.
 
 
Automatic Rescue Device (ARD)
The ARD, or Automatic Rescue Device is battery-operated and is installed in every lift. When there is a power failure, the ARD will bring the lift to the nearest landing and open the door.

Do not try to force the door open or even lean against it, this will stop the ARD from working. Be calm and wait. You will be released in no time. 
เข้าดู(22821)


สาระน่ารู้มาใหม่ล่าสุด
A00017 25:2:2009 -  ลิฟต์กินกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่ต่อการวิ่งขึ้น-ลง 1 ชั้น (14538)
A00016 16:2:2009 -  การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีเพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย (22821)
ดูทั้งหมด>>